ویژگی ها و خصوصیات آب شیرین

خصوصیات آب شیرین چیست

همه ما میدانیم که خصوصیات یک آب شیرین به رنگ بو و مزه بر میگردد. به این صورت که آبی را که بی رنگ ، بی بو و بی مزه باشد را شیرین مینامیم...

ادامه مطالعه

معرفی روش های تصفیه آب شهری

انوع روش های تصفیه آب شهری

روش های بسیاری برای تصفیه و شیرین سازی آب شهری استفاده میشود. اما ممکن است کیفیت آب برای مصرف دربرخی از شهر ها به دلیل برخی از مشکلات ک...

ادامه مطالعه

ضرورت استفاده از فیلتر های UV

ضرورت استفاده از سیستم uv در تصفیه آب صنعتی

به دلیل وجود میکرو ارگانیسم ها در آب خوراک در صنایع مختلف امکان ایجاد بیماری ها و یا کاهش کیفیت محصول نهایی توسط این میکروب ها وجود دار...

ادامه مطالعه

معرفی تفاوت های دو سیستم تصفیه آب اسمزمعکوس و اولترافیلتراسیون

تفاوت روش اسمزمعکوس و اولترا فیلتراسیون

روش های زیادی برای تصفیه اب وجود دارد. از بهترین روش های تصفیه میتوان به اسمزمعکوس و اولترافیلتراسیون اشاره کرد. این دو روش در بسیاری ا...

ادامه مطالعه