آریاصاف

دستگاه آب شیرین کن دریایی اسمز معکوس RO reverse osmosis
دستگاه آب شیرین کن دریایی RO  ( اسمز معکوس ) متداول ترین دستگاه برای شیرین سازی آب شور دریا و تصفیه آب دریا می باشد . سازندگان ( فروشندگان ) این دستگاه ها با توجه به نیاز مشتری با توان خروجی مختلف می سازند . همچنین دستگاه ها و سیستم های آب شیرین کن دریایی ( دستگاه های تصفیه آب دریایی RO ) تنها برای شیرین سازی آب دریا استفاده نمی شوند و می توان از این دستگاه ها برای شیرین سازی آب های بسیار شور و لب شور نیز استفاده نمود . از این دستگاه ها در کاربرد های صنعتی و همچنین کشاورزی (  گلخانه ، باغ ، اب چاه ، زمین کشاورزی ، مزرعه و … ) استفاده می شود . این دستگاه ها قادر هستند ec آب را تا بیش از 99 درصد کاهش دهند و آب شور را تا بیش از 99 درصد تصفیه نمایند .

: آب شیرین یک نیاز اساسی برای زندگی است. ٪۷۰ سطح زمین را بیش از ۱٫۵ میلیون کیلومتر مکعب آب پوشانده است؛ اما ٪۹۷٫۵ حجم این آب ها شور و از ٪۹۹ آب‌های شیرین باقی‌مانده نیز به شکل یخچال‌های طبیعی و یا رطوبت خاک در زمین وجود دارند و استفاده از آنها برای انسان ممکن نیست. ٪۱ باقیمانده به ‌عنوان آب مناسب که می‌تواند به مصرف جانداران برسد، در نظر گرفته می‌شود. متأسفانه منابع آب شیرین بر روی کره زمین با سرعتی در حدود ۲۰۰ میلیارد مترمکعب بر روز در حال مصرف است و همین منابع آب شیرین محدود نیز به شکل مناسبی بر روی کره زمین تقسیم‌نشده است.

براساس نتایج بررسی های انجام شده  ، در آینده ای نه چندان دور، کمبود آب در سفره های زیر زمینی باعث می شود که بشر برای تامین آب مورد نیاز خود حتی در جاهایی که از مناطق دریایی دور باشند هم از آب های دریا بهره برداری نمایند، باتوجه به این که کشور مان ایران از لحاظ بسیاری از منابع معدنی، نفت و گاز، زمین های حاصلخیز، نیروی انسانی مستعد و جوان و بسیاری از امکانات دیگر جغرافیایی و طبیعی در موقعیت ممتازی قرار دارد. اما در کنار تمام این امکانات و استعدادها، مشکل بزرگ و محدودیت عظیمی در خصوص منابع آبی دارد.

بررسی های آماری نشان می دهد در کشور ما هر یک نفرمیانگین در روز 300 لیتر آب مصرف می کند و مصارف دیگر آب از قبیل کشاورزی، انرژی، صنایع و خدمات 6000 لیتر در روز می باشد.

میزان مصرف آب در ایران بیش از 70 درصد الگوی مصرف جهانی می باشد این در حالی است که منابع آب تجدید پذیر ایران تنها 1400 مترمکعب به ازای هر نفر در سال است و ادامه این روند باعث بوجود آمدن بحران آب در آینده نزدیک برای کشورمان می باشد.

استفاده از دستگاه آب شیرین کن دریایی با توجه به دسترسی به منابع عظیم آب دریا در ایران، می تواند یکی از راه های از بین بردن بحران باشد.

در حال حاضر شیرین سازی آب دریا تنها روش مؤثر برای تأمین آب سالم و قابل نوشیدن برای جمعیت در حال افزایش کشورمان به شمار می آید ، به همین منظور احداث آب شیرین دریایی به یکی از مهم ترین دغدقه های توسعه ی ایران تبدیل شده است .

آب شیرین کن دریایی به منظور تصفیه آب دریا ( حذف املاح یا شوری آب و مواد مضر آب به روش فیزیکی و مکانیکی ) جهت مصارف آشامیدنی، کشاورزی، صنعتی و تفریحی به کار می رود. یکی از روش های شیرین سازی و تصفیه آب دریا استفاده از اسمز معکوس (RO) می باشد. با استفاده از اسمز معکوس (RO) در دستگاه آب شیرین کن دریایی می توان آب با شوری کمتر از 500 میلی گرم بر لیتر از آب دریا تولید نمود.

اسمز معکوس  (Reverse osmosis):  فرایندی است که در آن ازفشار برای معکوس نمودن جریان اسمزی آب از درون یک غشای نیمه تراوا استفاده می‌شود. اگر یک غشای نیمه‌تراوا بین دو محلول آب خالص و آب ناخالص قرار گیرد آب به گونهٔ طبیعی و تحت خاصیت اسمزی از غلظت پایین‌تر به غلظت بالاتر جریان می‌یابد.

این پدیده تا هنگامی که پتانسیل های شیمیایی دو طرف برابر گردند ادامه خواهد یافت. در حالت تعادل اختلاف فشار بین دو طرف غشا برابر اختلاف فشار اسمزی است. اگر فشاری برابر با اختلاف فشار اسمزی به محلول غلیظ‌تر اعمال گردد جریان آب قطع خواهد شد. در صورتی‌که فشار اعمال شده بیشتر از فشار اسمزی باشد، جهت جریان طبیعی آب، معکوس خواهد گردید.

در این روش آب با فشار از میان غشایی گذرانده می‌شود که نیترات و سایر مواد معدنی را فیلتر می‌کند. نیم تا دو سوم آب پشت این غشا باقی می‌ماند که به عنوان آب پسمانده دور ریخته می‌شود. سیستم‌های اسمز معکوس با کارایی بالا از فشارهای در حد یک میلیون پاسکالا استفاده می‌کنند.

انواع روش های شیرین سازی آب شور و تصفیه آب در دنیا

نحوه کار اسمز معکوس در آب شیرین کن دریایی:

نحوه واساس کار اسمز معکوس بدين صورت است كه اگر در دو سمت يك غشاي نيمه تراوا دو محلول با غلظتهاي متفـاوت داشته باشيم ، قاعدتاً حلال از سمت محيط رقيقتر به سمت محيط غليظ تر در سوي ديگر غشاي نيمـه تـراوا بـه حركت در خواهد آمد. اين پديده كه تحت فشار اسمزي واقع ميشود را اسمز گويند. اگر فشاري بيش از فشـار اسمزي را به محلول غليظتر وارد كنيم حلال از طريق غشاء نيمه تراوا از محيط با غلظت زياد به سمت محيط با غلظت كم حركت كرده كه اين پديده را اسمز معكوس می گويند. اين نوع غشاء به مولكولهاي حلال اجازه عبور ميدهد ولي مانع از انتقال ماده محلول به آنسوي غشا ميشود. غشاي به كار رفته در اسمز معكوس داراي مانعي متراكم در شبكه پليمري است كه بيشترين جداسازي در آن انجام ميشود و در عين حال از عبور مواد حل شده مثل يون هاي نمكي جلوگيري ميكند.

 فرآیندهای غشایی در آب شیرین کن دریایی :

غشاها در آب شیرین کن دریایی کاربرد های فراوانی در زمینه های مختلف علمی و صنعتی دارند که از جمله می توان به شیرین کردن آب دریا، دیالیز خون، تصفیه آب نظیر آب رودخانه، چشمه و چاه، تصفیه پساب های خانگی، تصفیه انواع پساب های صنعتی مانند تصفیه پساب صنایع نساجی، کاغذ سازی، چرم سازی، الکل سازی، تغلیظ شیر در کارخانجات پنیر سازی، تغلیظ آب میوه، جداسازس میکروارگانیسمها،استریل کردن مایعات، جداسازی پروتئین ها از آب پنیر، جداسازی گازهای ترش از گاز طبیعی، جداسازی اکسیژن و نیتروژن از هوا، جداسازی اتیلن از گازهای خروجی واحد تولید پلی اتیلن، بهینه سازی محیط زیست، صنایع داروسازی و بیوتکنولوژی اشاره نمود.

لازم به توضیح است که در آب شیرین کن دریایی این فرآیندها آب شور را با اعمال فشار از غشاهای نانومتری عبور می دهد . این غشاها مانند یک فیلتر عمل می‌کنند و با جدا کردن ذرات ناخالصی موجود در آب، آن را شیرین می‌کنند. آب تولیدی این فرایند کیفیتی نزدیک به آب شرب دارد .اسمز معکوس که نوعی روش نمک‎زدایی غشایی است متداول‎ترین روش نمک‎زدایی در جهان به شمار می‌رود.

مزیت این روش نسبت به روش‌های حرارتی این است که برای شیرین‌سازی آب به انرژی حرارتی نیازی ندارد هر چند برق بیشتری مصرف می‌کند. عدم نیاز به املاح افزودنی نیز از دیگر مزایای این روش است.

دو وﯾﮋﮔﯽ مهم در اﻧﺘﻘﺎل ، ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺸﺎء در آب شیرین کن ها اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد :

 • ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮي ﯾﺎ ﺗﺮاواﯾﯽ  (permeability)
 • اﻧﺘﺨﺎبﮔﺮي ﯾﺎ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﭘﺬﯾﺮي ( ectivitysel)

آب شیرین کن دریایی به صورت های مختلف ساخت و تجهیز می گردد که مهمترین آنها عبارتند از :

روش تقطیر (MED) : روش (MED) که بر پایه روش تقطیر می باشد، آب با کیفیت بسیار خالص تولید می نماید که عمدتا کاربرد صنعتی دارد. استفاده از این روش برای حجم بسیار بالای آب رایج می باشد و به دلیل ایجاد تغییر در حالت فیزیکی آب مصرف انرژی بالایی دارد. تقطیر آب هنوز بهترین و مرسوم ترین روش شیرین سازی آب دریا است.

دراین روش، از تبخیر آب شور و چگالش آب به آب خالص میرسیم، با این تکنولوژی به خاطر اطمینان بیشتر و مصرف انرژی کمتر به طور گسترده ای طی ۱۰ سال اخیر گسترش یافته است.

ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻦ آب ﺧﺎﻟﺺ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺨﺎر آب و ﯾﺎ ﯾﺦ ،ازآب ﺷﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.درﻓﻨﺎوريﻫﺎي ED,RO ﯾﮏ ﻏﺸﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻇﺮﯾﻒ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻧﻤﮏ ﻫﺎ و اﻣﻼح ﺳﺒﮏ ﺗﺮ و ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮ در ﻃﯽ ﻋﺒﻮرآب از ﯾﮏ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

روش اسمز معکوس (RO) : روش اسمز معکوس در تصفیه آب دریا یا همان  RO بر پایه استفاده از ممبران های نیمه تراوا طراحی گردیده است و امکان استفاده از آن در تاسیسات آب شیرین کن دریایی در ابعاد مختلف وجود دارد. روش اسمز معکوس به دلیل سرمایه گذاری اولیه پایین تر و سهولت در بهره برداری در مقایسه با MED در آب شیرین کن دریایی بسیار رایج می باشد.

با توجه به اینکه آب دریا شوری ۲ الی ۴ درصدی دارد و کدورت، ذرات معلق و موجودات زنده دریایی در آن به وفور یافت می شوند، بنابراین بایستی تجهیزات پیش تصفیه و اسمز معکوس RO را متناسب با کیفیت آب دریا انتخاب نمود.

در تصفیه آب دریایی به علت شوری بالا و TDS بالای آن که در حدود 20,000 تا 45,000 می باشد، فشار اسمز در آب شیرین کن دریایی به شدت افزایش می یابد. جهت غلبه بر این فشار، در آب شیرین کن دریایی به روش سیستم اسمز معکوس از پمپ فشار قوی استفاده می گردد. این پمپ از جنس داپلکس یا سوپر داپلکس می باشد. زیرا غلظت کلراید در آب دریا به شدت بالا بوده و سبب ایجاد خوردگی در پمپ می گردد.

اهم کاربردھای روش اسمز معکوس در آب شیرین کن ها :

 • تبدیل آب شور دریا به آب شرب (شیرین)
 • تولید آب مورد نیاز جهت رشد سریع دام و طیور
 • تامین آب مناسب جهت مصارف کشاورزی، گلخانه ای
 • تامین و تولید آب کارخانه های داروسازی و لوازم بهداشتی
 • تامین آب مناسب کارخانه های پتروشیمی، نساجی، کاغذسازی و رنگسازی
 • تولید آب مصرفی نیروگاه های بخار و سیکل ترکیبی
 • تولید آب دستگاه های دیالیز بیمارستان ها
 • بازیافت پسابهای صنعتی

اگر در دستگاه آب شیرین کن دریایی ( تصفیه آب دریا RO ) از سیستم پیش تصفیه استفاده نشود  ممبران دریایی بسیار زود و به راحتی اوت میشود. تمامی مراحل پیش تصفیه برای حفظ ممبران دریایی و عمر مفید آن میباشد. باید در نظر داشت که اگر در طراحی ساخت دستگاه آب شیرین کن دریایی RO اشتباه کنیم دستگاه عملکرد خوبی ندارد و راندمان آن نیز به صورت قابل توجهی کاهش پیدا میکند.

به منظور تصفیه اب دریا (  اسمز معکوس RO دریایی ) SWRO با توجه به بالا بودن قلیائیت آب  و همچنین آلایندگی آب دریایی قیل از ورود آب در چرخه تصفیه آب به روش اسمز معکوس می بایستی سیستم کلرزنی و تزریق اسید انجام و سپس با استفاده از فیلتر های کربنی و تزریق متابی سولفیت سدیم از ورود کلر آزاد باقی مانده جلوگیری به عمل آید.

از اهم مزایای آب شیرین کن دریایی:

 • شیرین سازی آب دریا برای مصارف آشامیدنی
 • شیرین سازی آب دریا برای مصارف صنعتی
 • شیرین سازی اب دریا درنواع کشتی ها- شناورها – ناوگان نیروی دریایی
 • شیرین سازی اب دریا درکمپ های موقت تامین آب شرب در دکل های نفتی
 • شیرین سازی اب دریا برای استفاده در هتل ها
  مهمترین ویژگی های دستگاه های شیرین کن اب دریا ( تصفیه آب دریا ) عبارتند از :
 • استفاده از ممبران های پلی آمید TFC ویژه آب دریا که انرژی کمتری مصرف می کند ونمک بالایی را حذف می کند.
 • پرشروسل های  FRP در دو قطر 4 و 8 اینچ و محدوده فشار psig 1200
 • در آب شیرین کن های دریایی پمپ های سانتریفیوژ فشار قوی از جنس Duplex استفاده شده است
 • در آب شیرین کن دریایی برای از نو به دست آمدن انرژی برای مصرف برق کمتر سیستم بازیافت استفاده شده است.

استفاده از آب شیرین کن دریایی در تصفیه آب دریا به روش اسمز معکوس با توجه به هزینه اولیه سرمایه گذاری و همچنین با توجه به سهولت بهره برداری نسبت به سایر روشهای تصفیه آب دریا مانند تقطیر (MED)  از اولویت برخوردار است. هزینه بهره برداری از آب شیرین کن دریایی (RO) شامل هزینه برق و مواد شیمیایی آن می باشد.

فرایندهای حرارتی شیرین‌سازی آب

در این فرآیندها با استفاده از انرژی حرارتی آب شور تبخیر و سپس بخار تولید شده، تقطیر و به آب تقریباً خالص تبدیل می‌شود. با توجه به اینکه در این روش آب مقطر تولید می‌شود در صورت نیاز طی فرایند تصفیه‌ی تکمیلی، به این آب املاحی اضافه می‌شود تا به آب قابل شرب یا آب قابل مصرف در موارد دیگر تبدیل شود. فرآیندهای حرارتی نسبت به فرآیندهای غشایی انرژی حرارتی بیشتری نیاز دارند اما برق کمتری مصرف می‌کنند. منبع این حرارت، بخار آبی است که می‎تواند مستقیماً توسط سوزاندن سوخت یا با استفاده از حرارت مازاد نیروگاه‎های برق تولید شود.

هزینه تصفیه آب دریایی RO :

هزینه ناشی از تجهیزات آب شیرین کن دریایی ( تصفیه آب دریا )، اصلی‌ترین مسئله‌ای است که استفاده از این تأسیسات تصفیه آب صنعتی را محدود می‌کند. در یک بررسی صورت گرفته در این زمینه بیان شده که به‌طور متوسط هزینه تولید هر مترمکعب آب تصفیه‌شده توسط تأسیسات آب شیرین کن MSF برابر با ۰۴/۱ دلار، توسط تصفیه آب صنعتی MED برابر با ۹۵/۰ دلار و برای تولید آب تصفیه‌شده با غشای اسمز معکوس برابر با ۸۲/۰ دلار است. ضمن اینکه به ازای هر مترمکعب تصفیه آب دریا به روش اسمز معکوس به ۵/۱ دلار سوخت فسیلی نیاز است. به این موارد هزینه انتقال آب تصفیه‌شده و مسائل و مشکلات زیست‌محیطی را نیز باید افزود تا هزینه نهایی مشخص شود.

همچنین آب شیرین کن دریایی ( تصفیه آب دریا ) دارای مصرف بالای برق و هزینه زیاد نگهداری است همچنانکه غشاء شبه نفوذ پذیر آب شیرین کن به صورت متناوب باید جایگزین بشود، هیچ انرژی دیگری برای گرم کردن آب نیاز ندارد. طراحی، ساخت، نصب و نگاه داری دستگاه های آب شیرین کن در ظرفیت های مختلف برای اقصی نقاط کشور توسط کارشناسان شرکت آریا صاف سپاهان انجام می پذیرد. در طراحی و ساخت این دستگاه های آب شیرین کن ( Industrial water filtration)  از مجرب ترین و با سابقه ترین کارشناسان کشور استفاده شده است.

کارشناسان این شرکت با توجه به نیاز مطرح شده توسط مشتری و همچنین ویژگی های آب خام بهترین راه حل با کمترین هزینه را به مصرف کنندگان محترم دستگاه های تصفیه آب دریایی RO  ارائه می نمایند.

جهت مشاوره رایگان و اطلاع از آخرین پروژه های انجام گرفته در زمینه ی دستگاه های تصفیه آب صنعتی – دریایی  Industrial water purifier (Desalination آب شیرین کن ) با کارشناسان شرکت آریا صاف سپاهان تماس حاصل فرمایید.

برای خرید محصولات آریاصاف لطفا با ما تماس بگیرید:

آدرس کارخانه ساخت دستگاه های تصفیه آب دریایی RO آریاصاف: جاجرود ، سعیدآباد ، خیابان گلستان ، خیابان سبلان ، پلاک 2

آدرس دفتر فروش : تهران ، خیابان سهروردی جنوبی ، خیابان برادران نوبخت ، نبش کوچه عیسی وند ، پلاک 2 – واحد 5

موبایل: 09121068506

تلفن دفتر فروش : 88863467 – 021

فروش دستگاه های آب شیرین کن دریایی ، صنعتی و کشاورزی در آریاصاف سپاهان

محصولات و خدمات دیگر آریاصاف:

آب شیرین کن صنعتی

تصفیه آب کشاورزی

فروش دستگاه های آب شیرین کن کشاورزی، صنعتی و دریایی در آریاصاف سپاهان

لیست خدمات و فعالیتهای شرکت مهندسی آریا صاف سپاهان طراحی ، مهندسی ، ساخت ، اتوماسیون ، نصب و راه اندازی ، نگهداری و آموزش محصولات ذیل:
1- سیستمهای آب شیرین کن دریایی به روش اسمز معکوس.
2- سیستمهای آب شیرین کن صنعتی به روش اسمز معکوس.
3- سیستمهای آب شیرین کن کشاورزی به روش اسمز معکوس.
4- اولترا فیلتراسیون (Ultra Filtration systems ).
5- سیستمهای ضد عفونی آب.
6-میکرو فیلتراسیون (Micri Filtration).
7- سختیگیرهای رزینی (انیونی و کاتیونی).
8- مخازن و فیلترهای کربنی و شنی.
9 سیستمهای تصفیه و بازیافت فاضلاب صنعتی.

خرید دستگاه تصفیه آب ، قیمت دستگاه تصفیه آب ، دستگاه آب شیرین کن دریایی ، دستگاه تصفیه آب ، فروش دستگاه آب شیرین کن دریایی ، فروش آبشیرین کن دریایی ، قیمت آب شیرین کن دریایی ، دستگاه های آب شیرین کن دریایی

3 دیدگاه در آب شیرین کن دریایی RO

[بالا]

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای تماس کلیک کنید
شماره تماس ها:09121068506-۰۲۱88702057
تلگرام

ارتباط در تلگرام (آنلاین)

واتس اپ

ارتباط در واتس آپ (آنلاین)