فاضلاب

تصفیه فاضلاب و پساب به روش بیولوژیکی
0 (0)

یکی از روش های تصفیه فاضلاب که بسیاری از شرکت های تصفیه فاضلاب و پساب از آن استفاده می کنند روش بیولوژیکی است . در این مقاله پارامترهای مهم در تصفیه فاضلاب به روش بیولوژیکی در فاضلاب ها و پساب های صنعتی ، کشاورزی ، دامداری ، بهداشتی ، شهری و انسانی – را بررسی می کنیم .

تعریف متوسط زمان ماند سلول در راکتور یا MCRT در تصفیه فاضلاب روش بیولوژیکی

متوسط زمان ماند سلولی یا MCRT، زمانی ( بر حسب روز ) است که جامدات یا باکتری در فرآیند لجن فعال باقی می مانند. به MCRT، زمان ماند جامدات یا SRT نیز گفته می شود. برای محاسبه  MCRT ، باید مقدار جامدات معلق (بر حسب پوند) موجود در فر آیند لجن فعال و مقدار جامدات معلق ( بر حسب پوند ) که از لجن فعال خارج می شوند، مشخص باشند.

اگر نیاز به مشاوره رایگان دارید فرم زیر را پر کنید.

  تصفیه فاضلاب و پساب به روش بیولوژیکی

  متوسط زمان ماند سلول در راکتور یا MCRT

  برای تعیین پوند جامدات معلق موجود در فر آیند لجن فعال ( تصفیه فاضلاب یا پساب )، باید پوند جامدت معلق مایع مخلوط MLSS محاسبه شود. MLSS شامل تمام جامداتی است که در داخل تانک های هوادهی و زلال ساز ثانویه وجود دارند. بنابراین پوند MLSS موجود در فرآیند لجن فعال از ضرب غلظت (mg/L) MLSS در حجم (mg) تانک های هوادهی و زلال ساز های ثانویه و در ثابت وزنی 8.34 پوند بر گالن فاضلاب محاسبه می شود : گالن فاضلاب /34/8 پوند × ( حجم تانک های هوادهی بر حسب MG + حجم زلال سازهای ثانویه بر حسب MG ) ×( mg/L ) MLSS= پوند MLSS برای تعیین پوند جامدات معلقی که از فر آیند لجن فعال خارج می شوند، باید پوند جامدات معلقی که دفن شده و نیز به پساب ثانویه تخلیه می شوند محاسبه شوند.

  بنابر این پوند جامدات معلقی که فرایند لجن فعال را ترک می کنند شامل پوند لجن فعالی است که در هر روز دفع شده و پوند لجن فعال یا جامدات پساب ثانویه ای است که در هر روز تخلیه می شوند گالن فاضلاب /34/8 پوند × میزان جریان پساب (MGD ) × جامدات موجود در پساب نهایی (mg/L ) + گالن فاضلاب / 34/8 پوند × میزان جریان دفعی ( MGD ) × لجن دفع شده ( mg/L ) = پوند جامدات معلقی که از فرآیند لجن فعال خارج می شوند. MCRT در یک فرآیند لجن فعال می تواند از طریق تقسیم پوند جامدات معلق MLSS موجود در فر آیند لجن فعال بر پوند جامدات معلقی که فرآیند لجن فعال را ترک می کنند محاسبه می شود جامدات معلقی که از فرآیند لجن فعال خارج می شوند/جامدات معلق موجود در فرآیند لجن فعال = MCRT

  فرمول غلظت جامدات معلق در حوض هوادهی یا MLVSS

  حجم نمونه /(وزن ثالث – وزن ثانویه) =MLVSS

  جامدات معلق فرار مایع مخلوط یا MLVSS ، اندازه جمعیت باکتری را در فرآیند لجن فعال نشان می دهد.جامدات معلق فرار ، جامداتی هستند که در کوره . در دمای 550 c می سوزند هر چند که باکتری و دیگر مواد آلی مثل گریس ، روغن و مواد معلق نیز در کوره و در 550 c می سوزند ولی فرض بر اینست که تمام جامدات فرار ، باکتری هستند. بنابر این افزایش محتوای فرار جامدات معلق مایع مخلوط ( MLVSS )، نشان دهنده افزایش جمعیت باکتریایی است در حالی که کاهش محتوای فرار MLSS شنان دهنده کاهش جمعیت باکتریایی است.

  سن لجن

  سن لجن، مدت زمانی (بر حسب روز) است که جامدات یا باکتری تحت هوادهی قرار دارند. از پارامتر سن لجن در تصفیه فاضلاب به روش های بیولوژیکی برای نگهداری مقدار کافی از لجن فعال در تانک های هوادهی استفاده می شود. برای محاسبه سن لجن ، باید مقدار جامدات معلقی (بر حسب پوند) که در داخل تانک هوادهی وجود دارند و مقدار جامدات معلقی (بر حسب پوند) که روزانه وارد آن می شوند مشخص باشند.

  به منظور تعیین پوند جامدات معلق موجود در تانک هوادهی، باید پوند جامدات معلق مایع مخلوط MLSS محاسبه شود. بنابراین پوند MLSS موجود در تانک های هوادهی از طریق ضرب غلظت MLSS(mg/L) در حجم (MG) تانک های هوادهی و در ثابت وزنی 8.34 پوند بر گالن فاضلاب محاسبه می شود. برای تعیین پوند جامدات معلقی که وارد تانک هوادهی می شود، باید پوند جامدات معلق موجود در پساب زلال ساز اولیه (جریان ورودی مایع مخلوط) محاسبه شود.

  بنابراین، پوند جامدات معلق پساب زلال ساز اولیه از ضرب غلظت (mg/L) جامدات معلق موجود در پساب زلال ساز اولیه در میزان جریان (MGD) پساب اولیه و در ثابت وزنی 8.34 پوند بر گالن فاضلاب محاسبه می شود. سن لجن در یک تانک هوادهی می تواند از طریق تقسیم پوند جامدات معلق یا MLSS موجود در تانک های هوادهی بر پوند جامدات معلقی که وارد تانک های هوادهی می شوند محاسبه می شود.

  شاخص حجمی لجن یا SVI در تصفیه فاضلاب به روش بیولوژیکی

  شاخص حجمی لجن یا SVI در یک فر آیند لجن فعال برای اندازه گیری خصوصیات ته نشینی ( میلی لیتر برگرم) مایع مخلوط یا لجن فعال مورد استفاده قرار می گیرد. SVI، از تقسیم حجم جامدات معلق مایع مخلوط بر چگالی جامدات معلق مایع مخلوط محاسبه می شود.

  حجم یک لیتر از جامدات معلق مایع مخلوط که پس از 30 دقیقه در یک استوانه مدرج یک لیتری ته نشین شده معمولا برای تعیین SVI مورد استفاده قرار می گیرد. برای تعیین SVI ، حجم جامدات ته نشین شده (بر حسب میلی لیتر) بر غلظت جامدات معلق مایع مخلوط (بر حسب G/L) تقسیم می شود چون SVI بر حسب میلی لیتر بر گرم بیان می شود بنابراین باید میلی گرم بر گرم تبدیل شود .

  غلظت جامدات معلق مایع مخلوط بر حسب (g/L) حجم جامدات ته نشین شده (ML) پس از 30دقیقه = SVI

  شما هم به این نوشته امتیاز دهید
  [Total: 0 Average: 0]

  مطالب مرتبط

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *