فاضلاب

تصفیه فاضلاب روش MBBR
0 (0)

برای تصفیه فاضلاب روش های متفاوتی وجود دارد که هر یک از با توجه به آلودگی ها  فاضلاب به کار برده می شود، تصفیه فاضلاب با بستر متحرک ،یا تصفیه فاضلاب به روش MBBR یک شیوه ی مـوثر در تصـفیه فاضـلاب اسـت. اسـتفاده ازاین روش بـرای حـذف مـواد آلـی در فاضـلاب دارای کـارایی بالایی می باشد و فرآیند مذکور به سرعت موادآلی قابـل تجزیـه بیولوژیکی را کاهش می دهد. نیاز هر چـه بیشـتر بـه کیفیـت بالاتر برای پساب خروجی جهت حفاظت و نگـه داری آب هـای سطحی موجب گرایش هر چه بیشتر به این سیستم گشته است. در طی دهه گذشته سیستم MBBR بـه طـرز موفقیـت آمیزی به علت داشتن وِیژگـی هـای مثبـتش بـرای تصـفیه فاضـلاب کارخانه هایی مانند صنایع کاغذ و خمیـر سـازی، صـنایع پنیـر سازی، پالایشگاه ها و کشتارگاه ها، فاضلاب کارخانه های کاغـذ سازی و همچنین فاضلاب شهری به کار بـرده شـده اسـت.

اگر نیاز به مشاوره رایگان دارید فرم زیر را پر کنید.

  کاربرد تصفیه فاضلاب به روش MBBR

  پکیج های تصفیه فاضلاب به روش MBBR می توانند بر حسب نیاز برای یک یا چند تا از موارد زیر استفاده شود

  1. تصفیه فاضلاب مجتمع های مسکونی و اداری
  2. تصفیه فاضلاب بیمارستان ها و درمانگاه ها
  3. تصفیه فاضلاب کارخانه ها و صنایع
  4. تصفیه فاضلاب مراکز نظامی و ترمینال ها و فرودگاه ها
  5. تصفیه فاضلاب مسافر خانه ها و هتل ها و مراکز اقامتی
  6. تصفیه کارخانه های صنایع غذایی و لبنی (با در نظر گرفتن کیفیت فاضلاب)
  7. و …

  مزایا پکیج تصفیه فاضلاب به روش MBBR

  1. ارائه خروجی فاضلاب تصفیه شده مطابق با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست
  2. ابعاد مناسب و کوچک و ساخت سریع
  3. امکان انتقال پکیج بعد از نصب
  4. کمترین میزان تولید بوی نامطبوع در صورت راهبری صحیحی
  5. راهبری و نگه داری ساده
  6. غلظت لجن تولیدی پایین بوده

  در این روش نیاز به ساختن حوضچه ته نشینی ته نشینی اولیه نیست و می توان فاضلاب را پس از گذشتن ازآشغال گیر و دانه گیر مستقیماً هوادهی نمود. البته در فاضلاب بیمارستانی هوادهی بعد از حوضچه متعادل سازنیز بسیار خوب است.

  میزان بار حجمی روش تصفیه فاضلاب به روش MBBR بسیار کم است ، چون توده ها بیولوژیکی زمان طولانی در تماس با مدیا های معلق و اکسیژن هستند و مواد آلی فاضلاب به طور کاملتری مورد استفاده میکروارگانیسم قرار می گیرد.در پکیج تصفیه فاضلاب(MBBR) معمولاً درصدی از  لجن فعال حوض ته نشینی نهایی به حوض هوادهی برگشت داده می شود. اگر به دقت بهره برداری نشود علاوه بر تولید فاضلاب تصفیه نشده ای در حد مناسب کیفیت بدون بو و بود اشکال کار خواهد بود.

  تحقیقــاتی که  روی حــذف فسفر در سیستم MBBR در تصفیه فاضلاب با بستر متحرک برای فاضلاب صـنایع لبنیـات سـازی انجـام شده و  مشاهده شد که سیستم MBBR قادراست میزان فسفر را از 29 میلی گرم در لیتر به 0.36 میلی گرم در لیتـر برسـاند. علاوه بر این ، سیستم MBBR دارای نیاز بـه فضـای کـم تـری برای نصب و مشکلات کـم تـر در راه انـدازی و کـاربری بـوده و میزان حذف COD را نیز افزایش می دهد.
  تصفیه فاضلاب با بستر متحرک ،یا روش MBBR  از سال 2006 برای حذف نیتروژن از فاضلاب صنایع لبنیات سـازی در درجـه حرارت پایین استفاده شد و به این نتیجـه رسـید کـه سیسـتم MBBR می تواند 50-%60 ،نیتــروژن و COD ،40-%70 را حـــذف کند و این سیستم قادر بـه انجـام نیتریفیکاسـیون بـه طـور کامل می باشد. در سال 2006 از راکتـور بسـتر سـیال شونده برای رنـگ زدایـی از فاضـلاب نسـاجی اسـتفاده شد و نتیجه گرفته شد که این سیستم قادر به رنگ زدایـی از فاضـلاب در زمان ماند پایین می باشد. این درحالی است که بیوگـاز غنـی از متـان نیـز تولیـد شـده و پسـاب تولیـد شـده قابلیـت تجزیـه بیولـوژیکی بـالایی توسط میکـروب های هوازی را پیـدا مـی کند.

  بخش های پکیج تصفیه فاضلاب به روش MBBR

  آشغالگیر

  عملکرد آشغالگیری که قبل از ورودی به پکیج تصفیه فاضلاب به روش MBBR قرار می گیرد به منظور حذف مواد جامد شناور يا غوطه ور موجود در فاضلاب است. حذف مواد به اندازه چشمه ها يا فواصل باز آشغالگير و نيز مشخصات مواد جامد موجود در فاضلاب، بستگي دارد. معمولا آشغالگیز فلزی از جنس استیل یا فولاد ST37 گالوانیزه استفاده می شود. 

  بخش های هوادهی ، ته نشینی ثانویه و کلرزنی، مخزن دخیره لجن که کنار هم در پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی و دیگر پکیج های تصفیه فاضلاب قرار می گیرند.  کل جنس بدنه پکیج فولاد ST37  می باشد که کف پکیج با ورق فولاد ST37  با ضخامت 8 میلیمتر و دیواره با ضخامت 6 میلیمتر می باشد.  بخش های مختلف سند بلاست شده و آماده 3 لایه رنگ شامل اپوکسی ، زینک ریچ به ضخامت حدود 400 میکرون می گردد.

  هوادهی

  سیستم هوادهی به فاضلاب از طریق بلوئر های هوادهیمی باشد. هوا تولید شده توسط بلوئر ها از طریق لوله کشی ها مشخص به کف حوضچه هوادهی انتقال داده می شود. سپس با استفاده از دیفیوزر ها ، این هوا به فاضلاب منتقل و مراحل تجزیه بیولوژیکی فاضلاب انجام و ترکیبات آلاینده فاضلاب تجزیه می گردد. قدرت بلوئر ها در سیستم MBBR  نسبت به EAAS  قوی تر باید باشد.

  پکینگ مدیا حوض هوادهی

  پکینگ مدیا معلق یا پکینگ مدیا شناور شامل انواع مختلف کالدنس ، کاپتر و لیمپور می باشد که هریک  تغييـرات مختلـفی را در بستر بصورت معلق در تانك هوادهي فرآيند MBBR ایجاد می کند. 

  ته نشینی ثانویه

  پس از هوادهی، فاضلاب وارد حوضچه ته نشینی می شود تا فرایند ته نشینی و جدا سازی لجن از پساب تصفیه شده انجام شو انجام شود.

  کلرزنی

  پکیج تزریق کلر شامل بک مخزن 300 یا 200 لیتری به همراه میکسر بوده که پس از به هم زدن آب و هیپوکلریت کلسیم و آماده سازی به پساب تزریق می شود.

  مخزن ذخیره لجن و برگشت لجن

  مقادیر اضافه لجن از حوض ته نشینی به مخزن ذخیره لجن انتقال داده می شود.

  اگر نیاز به مشاوره رایگان دارید فرم زیر را پر کنید.

   تابلو برق

   بمنظور کنترل بخش های مختلف پکیج تصفیه فاضلاب مانند بلوئر ها ، پمپ ها ، دوزینگ پمپ کلر نیاز به تابلو برق اتوماتیک می باشد تا تمامی بخشهای پکیج کنترل شده و همه فرآیند ها به صورت اتوماتیک اتفاق بیقتد.

   شما هم به این نوشته امتیاز دهید
   [Total: 0 Average: 0]

   مطالب مرتبط

   دیدگاهتان را بنویسید

   نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *