دستگاه تصفیه آب صنعتی

پارامتر های آزمایش آب برای کشاورزی
0 (0)

پارامتر های آزمایش آب برای کشاورزی – آزمایش آب کشاورزی مشخص می کند کیفیت آب مورد استفاده برای آبیاری محصولات مناسب است یا خیر.  باید توجه داشته باشید که گرچه آب های خیلی شور برای آبیاری تقریبا هیچ نوع گیاهی مناسب نیست اما آب هایی با میزان شوری کم را می توان برای کشت برخی محصولات استفاده کرد اما قبل از اقدام برای کاشت محصول بهتر است اطلاعات مربوط به  میزان پارامتر های آب مناسب برای آن محصول را دریافت کنید و سپس اقدام به کاشت نمایید . در صورتی که آب شما برای کشاورزی مطلوب نباشد لازم است که از دستگاه های تصفیه آب اسمز معکوس کشاورزی استفاده کنید .

  • در آزمایش آب چه پارامترهایی اندازه گیری میشوند ؟

معمولاً در آزمایش آب برای کشاورزی ، پارامترهای شیمیایی و میکروبی آب سنجیده میشود. گاه برای اطمینان پارامترهای خاصی مانند فلزات سنگین نیز مورد آزمایش قرار میگیرد. آب کشاورزی مانند آب آشامیدنی استاندارد ملی ندارد. چراکه کیفیت آب قابل استفاده به کیفیت شیمیایی خاک مزارع و همچنین نوع محصول بستگی دارد. مثلاً بعضی محصولات کشاورزی نسبت به شوری مقاوم هستند. در این موارد امکان استفاده از آبی که یونهای سدیم و کلر بالایی دارد در آبیاری آن محصولات امکان پذیر است. در حالیکه اگر محصول نسبت به شوری حساس باشد همین کیفیت آب برای آن مضر است. بنابراین کشاورزان و باغداران بهتر است با توجه به نوع محصول خود و کیفیت خاک مزارع و باغها آزمایشهای مورد نیاز خود را مشخص نمایند. ec مجاز آب کشاورزی

 

با اینحال سازمان حفاظت محیط زیست استانداردی برای کیفیت آب کشاورزی تعریف کرده است که در ادامه قابل مطالعه است و میتواند به تصمیم گیری در خصوص پارامترهای مورد سنجش در آزمایش آب کشاورزی کمک نماید.

  • میزان EC مجاز آب برای مصارف کشاورزی

یکی از پارامترهای مهم در آبیاری و کشاورزی ، میزان هدایت الکتریکی یا EC آب است. با توجه به انواع خاک و گیاهان ، هر گیاه واکنش متفاوتی به شوری آب دارد. بجای آنکه ec مناسب آب کشاورزی یا EC مجاز آب کشاورزی تعریف شود از جدول زیر برای مشخص نمودن کیفیت آب استفاده می نمایند:

طبقه بندی آب کشاورزی از نظر هدایت الکتریکی (منبع نشریه ۵۳۵ سازمان برنامه)

هدایت الکتریکی بر حسب میکروزیمنس بر سانتی مترنام دسته توضیحات و ملاحظات
<700غیر شوراین آب ها در هر نوع بافت خاک برای آبیاری همه گیاهان قابل استفاده اند. در شرایط بارندگی کم،آبشویی زمستانه توصیه می شود.
۲۵۰۰-۷۰۰کم شوردر خاک های دارای بافت سبک و متوسط بی خطرند. در خاک های رسی، آبشویی نمک ها و زهکشی باید انجام شود.
۸۰۰۰-۲۵۰۰لب شوردر خاک های سبک با یک بار آبشویی زمستانه همراه باشد . در خاک های بافت متوسط و سنگین آبشویی نمک ها در هر نوبت آبیاری انجام شود و در این خاک ها برای محصولات حساس به شوری به کار نرود. در مرحله جوانه زنی، حتی المقدور از آب های غیر شور یا کم شور استفاده شود.
۱۲۰۰۰-۸۰۰۰شوربرای گیاهان حساس به شوری در هیچ خاکی به کار نرود. در همه خاک ها آبشویی نمک ها همراه باهر آبیاری انجام شود . در مرحله جوانه زنی از آب های غیر شور و کم شور استفاده شود . در همه موارد از کاربرد این آب ها در خاک هایی که زهکشی خوبی ندارند خودداری گردد.
۲۰۰۰۰-۱۲۰۰۰خیلی شورفقط در موارد استثنایی (گیاهان یا ارقام مقاوم به شوری + خاک های سبک با زهکشی خوب) یا در شرایط اضطراری (خشکسالی) در دفعات کم استفاده از این آب ها مجاز است.
>20000ابر شورغیرمجاز برای آبیاری.
  • جدول استاندارد های آب برای کشاورزی

 استاندارد کیفیت آب برای کاربری کشاورزی(منبع وبسایت سازمان محیط زیست)

ردیفپارامتریکامقدارتوضیحات
۱آلومینیممیکروگرم بر لیتر۵۰۰۰فقط برای خاک‌های اسیدی
۲آرسنیکمیکروگرم بر لیتر۱۰۰
۳بریلیممیکروگرم بر لیتر۱۰۰
۴کادمیممیکروگرم بر لیتر۱۰
۵کبالتمیکروگرم بر لیتر۵۰
۶کروممیکروگرم بر لیتر۱۰۰
۷مسمیکروگرم بر لیتر۲۰۰
۸آهنمیکروگرم بر لیتر۵۰۰۰
۹لیتیممیکروگرم بر لیتر۲۵۰۰
۱۰منگنزمیکروگرم بر لیتر۲۰۰فقط برای خاک‌های اسیدی
۱۱مولیبدنمیکروگرم بر لیتر۱۰
۱۲نیکلمیکروگرم بر لیتر۲۰۰
۱۳پالادیممیکروگرم بر لیتر۵۰۰۰
۱۴سلنیممیکروگرم بر لیتر۲۰
۱۵وانادیممیکروگرم بر لیتر۱۰۰
۱۶رویمیکروگرم بر لیتر۲۰۰۰
۱۷فلوئورمیکروگرم برلیتر۱۰۰۰فقط برای خاک‌های اسیدی
۱۸برمیلی گرم بر لیتر۳
۱۹هدایت الکتریکیمیکرو زیمنس بر سانتیمتر۳۰۰۰
۲۰نیتروژن نیتراتیمیلی گرم بر لیتر۳۰
۲۱میکروبیبه جدول بعدی رجوع کنید.
۲۲پ‌هاش۴/۸-۵/۶

توضیح ۱: مقادیر ارائه شده برای پارامترهای آلومینیم، منگنز و فلوئور فقط برای آبیاری گیاهان در خاک‌های اسیدی محدودیت ایجاد می‌کنند. این نوع خاک‌ها اغلب در محدوده حوضه آبریز دریای خزر  قرار دارند.

توضیح ۲: برای پارامترهای غلظت سدیم، کلراید و نسبت جذب سدیم (SAR) با توجه به وابستگی حداکثر مقدار مجاز آنها به روش آبیاری و سایر پارامترهای کیفیت آب، در اینجا حدودی برای آنها تعیین نشده است. با این وجود توصیه می‌شود در این موارد به مرجع اصلی (توصیه‌های سازمان خواروبار و کشاروزی جهانی) به‌عنوان یک راهنما رجوع شود.

  • پارامترهای کیفی آب کشاورزی

حدود مجاز کیفیت باکتریولوژیک آب برای کاربری کشاورزی (منبع وبسایت سازمان محیط زیست)

گروهنوع محصولاتنماتدهای روده­ای(۱)

(میانگین حسابی تعداد در لیتر)(۲)

کلیفرم مدفوعی

(میانگین هندسی تعداد در ۱۰۰ میلی‌لیتر)(۲)

الفمحصولاتی که خام مصرف می‌شوند، زمین‌های ورزشی، پارک­های عمومیکمتر یا مساوی یککمتر یا مساوی ۱۰۰۰
بغلات، محصولات صنعتی، علوفه، چراگاه­ها و درختانکمتر یا مساوی یکمحدودیتی تعیین نشده‌است.
جمحصولات گروه “ب” در صورت عدم مواجهه کارگران و عموممحدودیتی تعیین نشده‌است.محدودیتی تعیین نشده‌است.

(۱) گونه‌های Ascaris و Trichuris و hookworms.

(۲) در طی دوره آبیاری

تبصره: حداقل تناوب نمونه‌برداری برای منابع تامین آب کشاورزی برای پارامترهای متداول و باکتریولوژیک ماهانه و مواد سمی فصلی می‌باشد.

برگرفته از حداکثر غلظت‌های مجاز توصیه‌شده توسط سازمان خواروبار و کشاورزی جهانی (۱۹۹۲ و ۱۹۹۴) و توصیه‌های سازمان بهداشت جهانی (۱۹۸۹) برای حدود مجاز کیفیت میکروبی و بیولوژیکی.

شما هم به این نوشته امتیاز دهید
[Total: 0 Average: 0]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *