دانستی های علمی

استاندارد آب و پارامتر های آن
0 (0)

پارامتر های یک آب خوب از نظر سازمان  محیط زیست دارای یک استاندارد است که ما در این پست قصد داریم آن ها را بیان کنیم . این پارامتر ها شامل پارامتر های بیولوژیکی ، میرو بیولوژیکی ، TDS ، کدورت ، شوری ، سختی و …  می شود . اگر قصد تصفیه فاضلاب و یا آب یا خرید یک دستگاه آب شیرین کن را دارید قبل از هر چیزی نیاز است که آبی که می خواهید تصفیه کنید را برای انجام آزمایش آب ارسال کنید . تمام پارامتر های زیر با انجام  یک آزمایش آب ، به سادگی مشخص می شوند .

استاندارد پارامترهای شیمیایی و فیزیکی عمومی آب 

یک سری پارامترهای عمومی و ابتدایی وجود دارد که  طبق استاندارد های محیط زیست باید میزان آن از یک مقدار معین تجاوز نکند . TDS  و  TSS میزان مواد محلول و معلقی را نشان میدهند که در آب مورد آزمایش وجود دارد. DO نشان دهنده میزان اکسیژن محلول است. در آب آشامیدنی موجب گوارایی آب میشود. در حالیکه در آبهای صنعتی به علت تمایل به واکنش و ایجاد خوردگی، مطلوب کاهش اکسیژن محلول است. در استخرهای پرورش ماهی کم شدن آن موجب مرگ ماهی ها میشود. به علاوه وجود اکسیژن در آب مانع فعالیت میکروارگانیسم بی هوازی مولد بوی بد میشود. به همین علت یکی از راههای کنترل بوی نامطبوع آب، افزایش اکسیژن محلول در آب است. کدروت و رنگ بر زیبایی و ظاهر آب تاثیر میگذارند. کدورت از حدی که بیشتر شود زلال بودن آب را تحت تاثیر قرار میدهد. ضمن آنکه بر زندگی آبزیان هم تاثیرات منفی خواهد داشت.

Total Suspended Solidsکل مواد معلقTurbidityکدورت
Dissolved Total Solidsکل مواد محلولTemperatureدما
pHپی اچColorرنگ
Dissolved Oxygenاکسیژن محلولHardnessسختی

استاندارد های میکروبیولوژی ( میکروبی )

مهمترین پارامتر میکروبی در تست کیفیت آب مربوط به کلیفرم کل و کلیفرم گوارشی است. وجود این دو به مفهوم بیماری زا بودن آب نیست. اما نشان میدهد برای اطمینان از سلامتی آب نیاز به آزمایشهای بیشتری است و برای برخی مصارف مانند آشامیدن قابل استفاده نیست. در آبیاری فضای سبز شهری با فاضلاب تصفیه شده، باید به پارامترهای میکروبی کاملا توجه شود. چراکه امکان انتشار بیماریهای مسری از طریق فاضلابی که دارای میکروب است وجود دارد.

HPCباکتری های هتروتروفTotal Coliformکلیفرم کل
Escherichia coliاشرشیا کلیFecal Coliformکلیفرم گوارشی
Nematodeتخم انگلPseudomonasسودوموناس
Salmonellaسالمونلا

استاندارد آب در مورد آنیون ها 

کربنات و بیکربنات بیشتر با سختی آب (اصطلاحاً گچ آب) ارتباط دارند. آبهایی که ترکیبات فسفر و نیتروژن دارند مستعد رشد جلبک، کدورت آب و در موارد حاد مرگ آبزیان هستند. حضور آنیونهای سیانبد و نیتریت به علت سمیتی که دارند باید کاملا جدی گرفته شوند.

BromineبرومایدSulfateسولفات
CarbonateکربناتSulfiteسولفیت
BicarbonateبیکربناتSulfideسولفید
NitrateنیتراتChlorideکلراید
NitriteنیتریتPhosphateفسفات
IodideیدایدTotal Phosphorفسفر کل
FluorideفلورایدCyanideسیانید

کاتیون های موجود در آب

حضور یون آمونیوم دو معنا ممکن است داشته باشد. یکی ورود آلودگی تازه به آب و دیگری وقوع تجزیه بیهوازی و تبدیل نیترات به آمونیاک است. کلسیم و منیزیم هم در ایجاد سختی آب (اصطلاحا گچ آب) موثرند. بخصوص کیفیت آب دیگ بخار به شدت متاثر از سختی آب است.

AmmoniaآمونیومSodiumسدیم
MagnesiumمنیزیمPotassiumپتاسیم
Calciumکلسیم

مواد آلی محلول در آب

مواد هیدروکربنی به علل مختلفی ممکن است وارد آب شوند. برخی از ترکیبات حلقوی طبق استاندارد های آب سمی هستند( مانند بنزن )  و لازم است نسبت به وجود آنها در آب عکس العمل سریع نشان داده شود.

Total Petroleum Hydrocarbonsکل هیدروکربنهای نفتی
Volatile Organic Compoundsمواد آلی فرار
Semi-volatile Organic Compoundsمواد آلی نیمه فرار
Polycyclic Aromatic Hydrocarbonsمواد هیدروکربنی حلقوی (PAHs)
PCBsترکیبات کلرینه شده
THMsتری هالو متانها

فلزات موجود در آب

برخی فلزات مانند سرب و جیوه سمی هستند و برخی مانند منگنز بر مزه و گوارایی آب تاثیر میگذارند. برخی از مصرف کنندگان هم نیاز به مقدار مشخصی از عناصر فلزی دارند. مثلا در پرورش رز در گلخانه های هیدروپونیک به میزان مشخصی از عنصر بُر نیاز است. پارامتر هایی که می توانید برای اینکه بدانید آب استاندارد است یا خیر در زیر آمده است .

ArsenicآرسنیکMercuryجیوه
IronآهنCadmiumکادمیم
CopperمسVanadiumوانادیم
BariumباریمSilverنقره
SeleniumسلنیمLeadسرب
NickelنیکلChromium, total, hexavalentکرم
AntimonyآنتیموانCobaltکبالت

باقیمانده سموم کشاورزی در اب

استفاده فراوان از سموم دفع آفات نباتی و حشره کشها باعث شده است برخی منابع آبی با این سموم آلوده شوند. متاسفانه برخی سموم عمر و دوام بالایی هم دارند. لذا مکرر از استفاده کنندگان درخواست میشود در مصرف سموم کشاورزی دقت نمایند. یکی دیگر از استاندارد های آب که خیلی حیاتی است این پارامتر ها است .

۴,۴-DDD۱۵Alpha-HCH۱
Endrin-aldehyde۱۶beta-HCH۲
Endosufan-sulfate۱۷gamma-HCH۳
۴,۴-DDT۱۸delta-HCH۴
Endrin-Ketone۱۹Heptachor۵
Methoxychlor۲۰Aldrin۶
Malathion۲۱Heptachor-endo-epoxide۷
Permethrin۲۲Trans-Chlordane۸
Diazinon۲۳Alpha-Endosufan۹
Chlopyrofos۲۴Cis–Chlordane۱۰
Metalaxyl۲۵Dieldrin۱۱
Bromopropylate۲۶۴,۴-DDE۱۲
Deltametrin۲۷Endrin۱۳
beta-Endosufan۱۴

پارامترهای بیولوژی:

در بررسی اکوسیستمهای آبی مثل تالاب، دریاچه و دریا به پارامترهای بیولوژیک توجه میشود.

PryfytunپریفیتونهاChlorophyllsکلروفیل ها
zooplanktonsزئو پلانکتونهاPhytoplankton’sفیتو پلانکتونها
MicrofitماکروفیتهاMacrobenthosماکروبنتوزها

سایر:

بنا بر استاندارد آب آشامیدنی میزان اندکی کلر آزاد باید در شبکه آب شهری وجود داشته باشد تا حتی در صورت ورود سهوی اندکی آلودگی به داخل شبکه، به میکروبهای وارد شده فرصت نشو و نمو داده نشود. ضمناً وجود همین مقدار کلر کمک میکند در حوزه شهری در صورت مشاهده نشت آب، آب شهری از آب خام یا فاضلاب تمیز داده شود.
شاخص SAR برای متخصصین کشاورزی و منابع طبیعی اهمیت دارد. این شاخص مستقیماً بر کیفیت خاک تاثیر دارد. بالا بودن شاخص SAR به این معناست که یونهای سدیم جانشین یونها کلسیم شده و باعث متلاشی شدن بافت خاک میشوند. مقدار این پارامتر در استاندارد های آب بسیار اهمیت دارد .
در زمان بهره برداری یا طراحی هر تصفیه خانه ای اعم از آب یا فاضلاب، لازم است جارتست انجام شود. با این آزمایش ساده، تاثیرات منعقد کننده ها و هزینه های اقتصادی بهره برداری قابل محاسبه و برآورد میشود. تاثیر منعقدکننده ها بر انواع فاضلاب یکسان نیست. در جار تست مشخص میشود که برای رسیدن به نتیجه ای واحد، چه میزان از هر منعقد کننده و در چه شرایطی  لازم است.

Surfactantsپاک کنندهGrease and Oilsچربی و روغن
Sodium Adsorption Ratioشاخص SARChlorine, freeکلر آزاد باقیمانده
Phenolic Compoundترکیبات فنلیJar Testآزمایش جار

شما هم به این نوشته امتیاز دهید
[Total: 0 Average: 0]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *